Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Kunst Ende
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres

12 mei 2017 - 12 augustus 2017

'Schilderen als passie'

Expositie Wim Slotboom

Museum Kunst Ende

Misterstraat 94
7101 EZ Winterswijk

Freek de Vries
 
Schilderen was voor de Winterswijker Wim Slotboom een ware passie. Wie het werk
van de in 2014 overleden kunstschilder ziet, zal beamen dat het alleen kan zijn gemaakt
door iemand voor wie schilderen meer was dan een hobby alleen. Hij schilderde realistische
landschappen en veel stillevens, ook heeft hij een groot aantal dorpsgezichten geschilderd
van Winterswijk.

In Museum Kunst Ende zijn vanaf 12 mei tot en met 12 augustus een groot aantal
schilderijen te zien die hij heeft nagelaten aan zijn echtgenote Jo Slotboom.

 
Winterswijks landschap
 
Roggeveld

Winterswijks landschap
 

 Openingstijden:
  Woensdag , donderdag en vrijdag  10.30 – 16.30 uur    
  Zaterdag  13.30 – 16.30 uur
  Dinsdag open op afspraak  0543 - 532114
 
  Leden van Vereniging Het Museum gratis entree
  Entree voor niet leden is €2,-
 

_________________________________________________________________
Wim Scholtz benoemd tot erelid Vereniging Het Museum

Wim Scholtz is dinsdag 11 april in de jaarvergadering van de Vereniging Het Museum
unaniem benoemd tot erelid.
 

Wim Scholtz
Hans van Lith overhandigt Wim Scholtz de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde.

In de Museumfabriek overhandigde voorzitter Hans van Lith hem een oorkonde en een
bos bloemen en een boek als blijk van waardering voor de ongelooflijk hoeveelheid werk
die hij niet alleen voor de vereniging, maar ook de gemeente, de regio en zelfs ver
daarbuiten heeft verzet op het gebied van het behoud van het erfgoed.

Van de bijna negentig jaar die de vereniging nu bestaat was Wim Scholtz, het is vrijwel
onvoorstelbaar, maar liefst veertig jaar bestuurslid of voorzitter. Hij schreef een groot
aantal boeken, waaronder meerdere over zijn grote liefde, sorry Els, de schilderkunst en
werkte mee aan een ontelbaar aantal publicatie en boeken van anderen en vormt al jaren
de redactie van het Museum Nieuws.


Hoewel Hans van Lith een poging deed op te sommen wat Wim in de loop der jaren heeft
gedaan en bereikt, slaagde hij daarin wegens tijdsgebrek niet in. Namens het bestuur van
de Vereniging Het Museum en het bestuur van De Stichting Exploitatie Het Museum in het
Hart van Winterswijk en ik durf te zeggen namens alle leden en vrijwilligers van de
organisatie: ‘Wim we kunnen je niet voldoende bedanken voor dat wat je allemaal hebt
gedaan en nog zult doen’.

        _________________________________________________________________10 februari 2017 - 29 april 2017

Rundùmme

Expositie Freek de Vries

Museum Kunst Ende

Misterstraat 94
7101 EZ Winterswijk

Freek de Vries

Freek de Vries werd in 1944 geboren in Glanerbrug.
 
Na twee jaar middelbare school (de ULO) kwam hij terecht in de textielindustrie. Gelet
op de omgeving waarin hij opgroeide vrij normaal. Hij kwam eerst in dienst van een
veterfabriek. Er zou nog een lange rij werkgevers volgen. Als hij het ergens voor gezien
hield, stapte hij zonder te aarzelen op om elders aan de slag te gaan. Hij werkte ook in
een drukkerij en kwam zo terecht in de reclame. Dit was de opstap naar een studie aan
de AKI. Hij volgde daar de avondopleiding waarin hij zich speciaal richtte op de reclame.

 
Al op zeer jonge leeftijd was Freek de Vries een getalenteerd tekenaar. Hij maakte
verjaardagskaarten, menukaarten en kerstkaarten. In die dagen nog als hobby. Niets
wees er nog op dat hij op latere leeftijd als professioneel kunstschilder aan de slag zou
gaan. De opleiding aan de AKI maakte hij niet af. Na twee jaar had hij het er wel gezien.

 
Serieuzere vormen nam het kunstenaarschap aan nadat hij Anny, zijn latere echtgenote,
had leren kennen en in 1970 verhuisde naar Winterswijk. Hier was het vooral het fraaie
landschap dat hem boeide. Dit werd dan ook de grote inspiratiebron voor zijn werk.
Ook in Winterswijk werkte hij nog meerdere jaren in verschillende bedrijven,  waaronder
de Sorba en houthandel Meerdink.

In 1992 besloot De Vries zich volledig op het schilderen te richten. Hij ziet zich als een
autodidact. Zijn werk is realistisch en is in de loop der jaren niet veel veranderd. Ook is
de keuken in de woning nog altijd zijn atelier. Hij gaat er regelmatig op uit met zijn fiets
en camera en legt de omgeving vast op beeld. Deze beelden verwerkt hij in zijn schilderijen.
Een veel schilder kan Freek de Vries niet worden genoemd. Vijf á zes schilderijen per jaar
is wel het maximum. Voor een schilderij neemt hij de tijd, soms verandert hij een half
jaar nadat het werk is gereedgekomen nog details. Kleuren zijn extreem belangrijk.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij een groot bewonderaar is van Vincent van Gogh
en zeker ook van Monet.


Winterswijks landschap
 
Roggeveld

Winterswijks landschap
 
Winterswijks landschap

Winterswijks landschap
 

Openingstijden:  
Woensdag , donderdag en vrijdag 13.30 – 16.30 uur
Zaterdag                                         10.30 – 16.30 uur
Dinsdag open op afspraak 0543 - 532114
 

Leden van Vereniging Het Museum gratis entree.
Entree voor niet leden is €2,-

________________________________________________________________________

Expositie Marius van Dugteren
Museumfabriek Laan van Hilbelink


In de Museumfabriek aan de Laan van Hilbelink in Winterswijk is de komende maanden een
expositie van de in 1974 overleden kunstschilder Marius Johan van Dugteren te zien.

Van Dugteren, geboren in Amsterdam, was een veelzijdige kunstenaar. Naast olieverf
schilderijen maakte hij ook aquarellen en etsen en honderden tekeningen, waaronder veel
karikaturen. Hij werkte onder meer voor de Graafschapbode, Telegraaf, en de Nieuwe
Winterswijkse Courant. Zijn woonplaats Winterswijk was een geliefd onderwerp. Met een
goed gevoel voor kleur- en lichteffecten maakte hij prachtig werk van de natuurlandschappen,
boerderijen en dorpsgezichten. Hij was gedurende 33 jaar tekenleraar aan de Rijks
Hogere Burgerschool in Winterswijk.

In de Museumfabriek worden vooral tekeningen en karikaturen getoond. Daarop zijn vele
Winterswijkers afgebeeld, vooral zij die in het verenigingsleven actief waren.
Aardig hierbij is dat bij de portretten vaak de namen van de getekende personen staan vermeld.

Van Dugteren was actief lid van onder meer de toneelvereniging Joost van den Vondel en de
Achterhoekse Kunstkring.


Dugteren

Dugteren

Dugteren

 
Gelijktijdig met de expositie van Van Dugteren is in de Museumfabriek de expositie
Van graan tot meel en van meel tot brood en banket ’ te zien.
Deze expositie geeft een goed beeld van het werk in de jaren 50 en 60 in de bakkerijen
in Winterswijk. Omstreeks die tijd telde Winterswijk nog ruim vijftig bakkerijen.
Naast gereedschap, bakvormen en inpakmateriaal worden er ook  foto’s getoond.


Dugteren

Openingstijden:  
Maandag en dinsdag van 9.00 - 12.00 en van  13.30 – 16.30 uur
Donderdag                        13.30 – 16.30 uur
Leden van Vereniging Het Museum gratis entree.

Entree voor niet leden is €2,-

_________________________________________________________________________

Museumregistratie veilig gesteld


Freek de Vries
 

De Stichting Exploitatie Museum in het Hart van Winterswijk is opnieuw voor
vijf  jaar opgenomen in het Museumregister. Deze Museumregistratie is extreem
belangrijk  voor zowel de Vereniging Het Museum als de Stichting om als volwaardig
museum te  kunnen blijven functioneren. Bij het verwerven van fondsen is de registratie
ook van groot  belang.

Verstrekkers van subsidies weten dan dat zij te maken hebben met een  partner die
voldoet  aan een groot aantal eisen op onder meer het gebied van bedrijfsvoering, collectie
en publiek.

Dankzij de Museumregistratie  mag weer gebruik maken van het bijbehorende logo
dat deze week werd gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de LAMO
(Leidraad Afstoting Museale Objecten) werkgroep. Deze werkgroep was zeer nauw
betrokken bij de aanvraag van de registratie. Begin februari is het bekende bordje met
daarop het logo en het certificaat overgedragen aan het museum.

De bordjes krijgen een plaats bij De Wereld van Wenters in de Meddosestraat en de
Museumfabriek aan de Laan van Hilbelink.

________________________________________________________________________

Start inrichting Museum De Wereld van Wenters

Logo Wereld van Wenters


Na jaren van overleg en het overwinnen van behoorlijke tegenvallers onverwachte
hindernissen is het dan nu toch een feit. Er kan worden begonnen met de inrichting
van het Museum De Wereld Van Wenters aan de Meddosestraat in Winterswijk.


Lange tijd leek de komst van het belevenismuseum, waarin de Vereniging Het Museum en de
Stichting Exploitatie Museum participeren, een onhaalbare kaart te zijn geworden,
ondanks
het unieke museale concept van het plan.

Dit omdat de provincie enkele jaren geleden besloot geen subsidie te verstrekken van ruim
350-duizend euro voor dit plan
zoals eerder was toegezegd.
Een aantal enthousiastelingen binnen de museumorganisatie, de gemeente Winterswijk maar
ook van De Woonplaats,  De Lichtenvoorde en de ondernemers van de Meddosestraat, hielden
de  droom levend; het museum moest en zou er komen, met of zonder ondersteuning van
de provincie.


In de voormalige bakkerij, de kruidenierszaak en een derde pand zal een stuk Winterswijkse
geschiedenis herleven. Het complex is casco opgeleverd door De Woonplaats. De eigen
bouwploeg van de museumorganisatie gaat nu onmiddellijk aan de slag om de laatste
bouwkundige aanpassingen te realiseren. Daarbij kan worden gedacht aan het plaatsen
van verlaagde plafonds, alarmering, verlichting en aan het schilderwerk. Het gehele project
wordt in fases gerealiseerd. In eerste instantie wordt een entree en een grotere expositieruimte
gerealiseerd. Zodra er via fondswerving of langs andere weg weer geld beschikbaar komt
kan met de inrichting van andere delen van het grote pand worden begonnen.

De Lichtenvoorde
Vanaf het allereerste begin zijn van De Lichtenvoorde staf en cliënten betrokken bij dit project.
Er is gestart met de training van cliënten en vrijwilligers. Er is echter nog ruimte voor meer
vrijwilligers. Zij kunnen zich melden via email: info@vereniginghetmuseum.nl of telefonisch
via nummer 0543 533533.


Logo De Lichtenvoorde

________________________________________________________________________

Filmvoorstellingen Vereniging Het Museum 2017


filmprojector


_________________________________________________________________

Lezingen Vereniging Het Museum 2017


________________________________________________________________________


 
Copyright © HeuvelmanMedia