Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Home
Laatste nieuws
Agenda
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Collectie
Transcriptiegroep
Monumenten
Boekverkoop en publicaties
Foto en Film galerij
Spieker Kossink
Aanwinsten en schenkingen
Openingstijden
KUNST ENDE
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Het lidmaatschap
Contact
Links
Belevenis Museum
Jaarrekeningen
Adresgegevens

 

Rijke historie van een Winterswijkse vereniging
 

De naam Vereniging Het Museum doet anders vermoeden maar begon als een cultuurhistorische vereniging met algemene doelen op het gebied van de lokale geschiedenis. De activiteiten van Vereniging Het Museum strekken zich tot op de dag van vandaag uit over een breed terrein van het historisch bedrijf.

De onderwijzer G. Jansen was de initiator, die in de jaren twintig van de vorige eeuw een aantal Winterswijkers warm kreeg voor het idee van een plaatselijk museum.
Aan zijn motivatie is het te danken dat in 1929 een museumvereniging kon worden opgericht en dat de gemeente Winterswijk een schoollokaal, als expositieruimte voor de prille collectie beschikbaar stelde.
Jansen omschreef zijn ideeën over de museuminrichting als volgt: “ ’t Meest typische, waardoor Winterswijk vooral bekend is, is de geologische gesteldheid van den bodem. Alles wat hierop betrekking heeft  moet de hoofdschotel vormen. Hieromheen groeperen zich dan vooral dieren en planten, waarvan veel zeldzaam is”. Tegelijkertijd deed hij echter een beroep op de mensen, om de natuur in stand te houden en geen vogels te doden voor het museum.
Jansen zou de geschiedenis ingaan als een pionier die Winterswijk een museum bezorgde én een museumvereniging.

De collectie van Vereniging Het Museum werd vanaf de oprichting in 1929 achtereenvolgens ondergebracht in School L en School N (Keizers). In 1934 kwam een ruimte onder de Muziektent op de Wheme beschikbaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevond de collectie zich in het paviljoen van het strandbad. In 1948 werd de bovenverdieping van de stalling van Hotel De Klok gehuurd: het pand met de trapgevel aan de Satinksplas. Na de verkoop van Hotel De Klok werd de museumcollectie een aantal jaren opgeslagen in een depot van het Gelders Erfgoed in Zutphen.

In 1977 vond de collectie een plaats in museum Freriks. Hoewel het beheer van haar collectie vanaf de oprichting een centrale plaats in de taakstelling van Vereniging Het Museum heeft ingenomen, richtte zich vereniging Vereniging Het Museum ook steeds op andere zaken die gerelateerd zijn aan de beoefening van de oudheidkunde. In dit kader moet vooral genoemd worden de bemoeienis met de zorg voor monumenten, de activiteiten op het gebied van archeologie en het uitgeven van publicaties over lokale en streekhistorische onderwerpen. 

Copyright © HeuvelmanMedia