Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres

Rijke historie van een Winterswijkse vereniging

De naam Vereniging Het Museum doet anders vermoeden maar begon als een cultuurhistorische
vereniging met algemene doelen op het gebied van de lokale geschiedenis. De activiteiten van
Vereniging Het Museum strekken zich tot op de dag van vandaag uit over een breed terrein van
het historisch bedrijf.


De onderwijzer G. Jansen was de initiator, die in de jaren twintig van de vorige eeuw een aantal
Winterswijkers warm kreeg voor het idee van een plaatselijk museum.

Aan zijn motivatie is het te danken dat in 1929 een museumvereniging kon worden opgericht en
dat de gemeente Winterswijk een schoollokaal, als expositieruimte voor de prille collectie
beschikbaar stelde. Jansen omschreef zijn ideeën over de museuminrichting als volgt:

 

’t Meest typische, waardoor Winterswijk vooral bekend is, is de geologische gesteldheid van
den bodem. Alles wat hierop betrekking heeft  moet de hoofdschotel vormen. Hieromheen
groeperen zich dan vooral dieren en planten, waarvan veel zeldzaam is”.


Tegelijkertijd deed hij echter een beroep op de mensen, om de natuur in stand te houden en geen
vogels te doden voor het museum. Jansen zou de geschiedenis ingaan als een pionier die Winterswijk
een museum bezorgde én een museumvereniging.


De collectie van Vereniging Het Museum werd vanaf de oprichting in 1929 achtereenvolgens
ondergebracht in School L en School N (Keizers). In 1934 kwam een ruimte onder de Muziektent
op de Wheme beschikbaar. Tijdens de Tweede Wereldoorlog bevond de collectie zich in het paviljoen
van het strandbad. In 1948 werd de bovenverdieping van de stalling van Hotel De Klok gehuurd: het
pand met de trapgevel aan de Satinksplas. Na de verkoop van Hotel De Klok werd de museumcollectie
een aantal jaren opgeslagen in een depot van het Gelders Erfgoed in Zutphen.


In 1977 vond de collectie een plaats in museum Freriks. Hoewel het beheer van haar collectie vanaf
de oprichting een centrale plaats in de taakstelling van Vereniging Het Museum heeft ingenomen,
richtte zich vereniging Vereniging Het Museum ook steeds op andere zaken die gerelateerd zijn aan
de beoefening van de oudheidkunde. In dit kader moet vooral genoemd worden de bemoeienis met
de zorg voor monumenten, de activiteiten op het gebied van archeologie en het uitgeven van publicaties
over lokale en streekhistorische onderwerpen. 

Copyright © HeuvelmanMedia