Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres

        Doelstelling

Volgens de statuten zijn de doelstellingen van Vereniging het Museum

  • het beheren of laten beheren van haar collectie.
  • het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van aan de gemeente
    Winterswijk gerelateerde historie.
  • het verrichten van historisch onderzoek en de bescherming van de schoonheid en het
    historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Winterswijk en omgeving in het algemeen
    en in het bijzonder van monumenten: dit alles in de ruimste zin van het woord.

In de praktijk betekent dit dat Vereniging Het Museum zich bezighoudt met het instandhouden,
beheren en exploiteren van de museumcollectie, het inrichten van  exposities met veelal
historische onderwerpen.
Jaarlijks worden er excursies en fietstochten gehouden en gedurende het winterseizoen is er een
aanbod aan lezingen.
Ook het uitgeven van boeken rekent Vereniging Het Museum als haar taak. Verder zijn er o.a.
activiteiten op het gebied van archeologisch onderzoek en  maakt de transcriptiewerkgroep van
Vereniging Het Museum historisch bronnenmateriaal toegankelijk voor een breed publiek.

 

SPREEKT DIT U AAN?  ondersteun Vereniging het Museum

Leden van Vereniging Het Museum betalen  €25,00 per jaar en hebben (met hun gezin) het hele
jaar vrij toegang tot de activiteiten van Vereniging Het Museum.  
Op alle door Vereniging Het Museum uitgegeven boeken krijgen leden een belangrijke korting.


Bovendien ontvangen zij vier keer per jaar het Museum Nieuws Winterswijk.
U mag zich uiteraard ook aanmelden als vrijwilliger. Er zijn veel werkzaamheden te verrichten en
zowel vaste als incidentele vrijwilligers zijn welkom!

Copyright © HeuvelmanMedia