Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres

Transcriptiewerkgroep Winterswijk  

Ontdek Winterswijk in oude geschriften

 

Teksten van vroeger spreken vaak tot de verbeelding, vooral voor diegenen die de schrifttekens in
deze teksten niet kunnen lezen. Het laat-middeleeuwse-, vroeg zestiende- en zeventiende-eeuwse
schrift laten voor wat betreft de leesbaarheid ervan nogal eens te wensen over. Veel mensen kunnen
de teksten niet lezen, omdat het schrift van vroeger in veel gevallen anders was dan dat van nu.
Daar komt bij dat men vroeger geen standaardspelling kende, men spelde de woorden vaak
zoals deze uitgesproken werden. Dit resulteert in een grote hoeveelheid woorden in één tekst
die hetzelfde woord aanduiden. Een voorbeeld: ‘nyet’, ‘nyeth’ en ‘nit’ kunnen allen in één tekst
voorkomen en de betekenis van het woord ‘niet’ hebben.

 

Winterswijk kent vele oude geschriften waarin waardevolle informatie over de geschiedenis van
het dorp opgeschreven staat.

Denk maar eens aan kasboeken van verschillende geloofsgemeenschappen die er in
Winterswijk zijn, de protocollen van de Classis te Zutphen en ook aan de gerechtelijke
stukken afkomstig van het hof van Bredevoort. Door de lettertekens, woorden en zinnen
te ontsluiten naar de hedendaagse taal, gunnen deze oude geschriften ons een blik in het
verleden van ons dorp. Hoe gingen de mensen toen met elkaar om, wie woonden er eigenlijk
in ons dorp en waarom wordt een bepaalde plek in Winterswijk tegenwoordig nog steeds
aangeduid met Sellekamp of Huininkmaat?
Antwoorden op deze vragen vinden we in dergelijke geschriften.

 

Het ontcijferen van de oude lettertekens naar de hedendaagse lettertekens noemen we
transcriberen. Sinds het jaar 2000 is er binnen de vereniging ‘Het Museum’ een
transcriptiegroep actief, die zich bezighoudt met het ontsluiten van interessante oude geschriften
afkomstig uit één van de archieven die Gelderland rijk is. De voorwaarde voor het ontcijferen
van een oud geschrift is dat de tekst betrekking heeft op Winterswijk. De groep bestaat op
dit moment uit negen enthousiaste leden die van september tot mei eenmaal in de drie weken bij
elkaar komen om oude teksten nader te bestuderen. Het doel van de transcriptiegroep is om oude
geschriften leesbaar te maken voor iedereen, maar vooral ook voor mensen die
geïnteresseerd zijn in de streekgeschiedenis of in genealogie.

 

Een aantal projecten die de transcriptiegroep inmiddels succesvol heeft afgesloten zijn:

-          Beheer van de geestelijke goederen in de Jacobskerk te Winterswijk na de Reformatie

-          Gerechtelijke protocollen van Ambt en Heerlijkheid Bredevoort

-          Brieven en notities afkomstig van de Classis te Zutphen (betrekking op de hervormde
     kerk te Winterswijk)

-          Kasboek van de doopsgezinde gemeente te Winterswijk

-          Overzicht van eigenaren van De Ravenhorst

 

De transcripties van (bijna al) deze projecten zijn verkrijgbaar op CD voor €7,50
(exclusief verzendkosten) via de boekverkoop in Museum Winterswijk of het secreatriaat van
Het Museum (zolang de voorraad strekt).

 

Wilt u meer weten over onze transcriptiegroep of heeft u belangstelling voor één van de
transcripties, mail dan naar: info@vereniginghetmuseum.nl.

 

Copyright © HeuvelmanMedia