Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Home
Laatste nieuws
Agenda
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Collectie
Transcriptiegroep
Monumenten
Boekverkoop en publicaties
Foto en Film galerij
Spieker Kossink
Aanwinsten en schenkingen
Openingstijden
KUNST ENDE
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Het lidmaatschap
Contact
Links
Belevenis Museum
Jaarrekeningen
Adresgegevens

 

     Monumenten in Winterswijk

In 2007 complimenteerden we het gemeentebestuur middels een ingezonden brief met het z.g. voorbereidingsbesluit, dat “ongewenste ontwikkelingen” in het centrum in de naaste toekomst moest voorkomen. In de loop van het jaar bleek het voorbereidingsbesluit echter geen soelaas te bieden voor de 18e eeuwse bebouwing en straatbeeld in de Bossesteeg. En nog steeds houden wij ons hart vast voor de Meddosestraat, de Dageraad, fabrieksgebouwen met sheddaken enz.

Veel energie vroeg ook de kwestie van de z.g. muziekkoepel in de Scholtenbrug, culminerend in een bezwarenzitting in september 2007.

Steeds is op een prettige manier samengewerkt met omwonenden van de Scholtenbrug, de Bond Heemschut, de Vereniging Monumentenbelangen Winterswijk en de Adviescommissie Cultuurhistorie, waarin namens "Het Museum" de heer Jan Goorhuis is vertegenwoordigd.

Winterswijk is rijk aan cultureel erfgoed. Dit komt onder andere tot uiting in de lijsten van rijks- en gemeentelijke monumenten. Lang niet alle objecten die op deze lijsten staan vermeld zijn bij het publiek bekend als monument. Maar waar komen die monumenten nu vandaan? Allereerst een uitleg over de rijks- en gemeentelijke monumentenlijst.

Alle monumenten in Winterswijk staan op een monumentenlijst, de Rijks- of de gemeentelijke Monumentenlijst. Per 1 augustus 2005 staan er 52 objecten op de rijksmonumentenlijst en 136 op de gemeentelijke monumentenlijst.

 
Rijksmonumenten


Met het in werking treden van de Monumentenwet in 1961 is er gestart met het aanwijzen van beschermde rijksmonumenten. Ook in Winterswijk werden de eerste objecten op de Rijksmonumentenijst geplaatst. In het openbare rijksmonumentenregister (voor iedereen openbaar) is terug te vinden welke objecten het eerst geplaatst zijn. Het eerste en lange tijd enige pand dat is ingeschreven is Satinkplas 1 in 1964. Pas in 1967 worden er nog 23 objecten bij ingeschreven. Er kan aan worden getwijfeld of het jaar 1964 geen schrijffout is, omdat een pand als de NH-kerk op de Markt pas in 1976 wordt ingeschreven.
Voortvloeiend uit de MIP (Monumenten Inventarisatie Project) zijn er ten gevolge van het MSP (Monumenten Selectie Project) nog diverse objecten aangewezen en is de huidige lijst ontstaan.
De
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) is momenteel bezig om de het rijksmonumentenbestand te updaten. Dit houdt in dat de beschrijvingen van de monumenten worden geactualiseerd en er bekeken wordt of panden nog wel monumentwaardig zijn.


Gemeentelijke monumentenlijst

Vanaf 1986 heeft Winterswijk een eigen monumentenverordening. Deze verordening is in 1997 herzien onder de naam ‘Monumentenverordening Gemeente Winterswijk 1997’. Deze verordening biedt de gemeente de mogelijkheid om gemeentelijke monumenten aan te wijzen.
Vanaf 1988 is er begonnen met het maken van object omschrijvingen en zijn de eerste panden aangewezen. De grote uitbreiding van de lijst kwam na de uitvoering van de MIP. Ook deze lijst zal in de toekomst kritisch worden bekeken en geactualiseerd.

 

Copyright © HeuvelmanMedia