Vereniging het museum winterswijk Museum Freriks Vereniging het Museum
 

Nieuws
ANBI
Geschiedenis
Doelstelling
Bestuur en organisatie
Transcriptiegroep
Boekverkoop
Openingstijden
Kunst Ende
Historisch Informatie Punt
Gastenboek
Route beschrijving
Lidmaatschap
Contact
Adres

Stem op Het Museum Winterswijk en help ons de collectie van
Max van Dam van een passende lijst te voorzien!

Lid van de Rabobank? Dan heb je via de post een stemcode ontvangen waarmee je een stem uit
kan brengen. Met de persoonlijke stemcode kunt u van dinsdag 9 mei tot en met vrijdag 26 mei op
deze website inloggen en uw stemmen uitbrengen. Klik op de link hieronder en stem op ons!

______________________________________________________________________________________________

Dauwtraptocht Vereniging Het Museum

Op Hemelvaartsdag, 25 mei, houdt de Vereniging Het Museum weer haar traditionele hemelvaarts
fietstocht.  Doel is ditmaal het historische plaatsje Gemen bij Borken, waar het Heimatshaus en de
oude kerken worden bezocht.. Het is een tocht van ongeveer 45 kilometer.

Er wordt gefietst in groepen langs mooie weggetjes binnendoor naar Gemen. Daar staat de koffietafel
klaar. Tevens staat een aantal bezichtigingen op het programma. Hiertoe behoren ook het slot en de
omgeving, de kloosterkerk en de hervormde kerk. Deze laatste stamt uit 1703, en bevat kunstwerken
uit onder meer de zestiende eeuw. Kerk en inventaris getuigen van een lange, voor dit deel van
Duitsland unieke traditie, die al eerder begon dan die in de oostelijke Achterhoek. Al even bijzonder
is de kerk van het vroegere Franciscanenklooster waarvan de architectuur en het interieur in barokstijl
zijn uitgevoerd. Het geheel doet daardoor sterk denken aan het kerkje in Zwilbroek.


Het slot Gemen, waarvan sommige fundamenten uit de dertiende eeuw stammen, is alleen aan de
buitenkant te bezichtigen. Door de eeuwen heen heeft het bouwwerk tal van verbouwingen ondergaan,
waardoor het werd verfraaid en beter voor bewoning geschikt gemaakt. Maar duidelijk is nog te zien,
dat het in de Middeleeuwen een geduchte burcht moet zijn geweest.

Omdat in het programma een koffietafel is opgenomen, is aanmelding vooraf noodzakelijk.
Dit kan telefonisch bij Wout Roelofsen (0543-516749) of Wim Scholtz (0543-513044).
Het vertrek is tussen 8.00 en 8.30 uur bij Museum Kunst Ende aan de Misterstraat 94.

______________________________________________________________________________________________

Burgemeester opent expositie ‘Schilderen als passie’

Voorzitter Hans van Lith overhandigt burgemeester Joris Bengevoord een geschenk.
 
Met een korte en bondige toespraak, waarin hij refereerde aan zijn geboorteplaats Winterswijk,
heeft burgemeester Joris Bengevoord vrijdagmiddag de expositie ‘Wim Slotboom: Schilderen
als passie’ geopend. De nieuwe eerste burger herkende menig stukje Winterswijk dat door de
realistische fijnschilder op linnen of paneel is afgebeeld.

De expositie, die loopt tot en met 12 augustus, omvat een groot deel van het complete oeuvre
van Slotboom. Deze eigenaar van een autoschadebedrijf begon eerst op later leeftijd met schilderen.
Zijn talent was reeds door zijn leraar aan de Technische school, Hoogstra, herkend. In 1974 maakte
Slotboom serieus werk van het schilderen. Hij vervaardigde zowel landschappen, stads- en
dorpsgezichten als stillevens.

Namens de buurt, haar zonen en de VHM kreeg mevrouw Slotboom een bos bloemen aangeboden.
De burgemeester ontving uit handen van voorzitter Hans van Lith van de VHM een boek over de
geschiedenis van Winterswijk en twee jaargangen van het ‘Museum Nieuws’. De voorloper van dit
kwartaal magazine ‘Freriks Nieuws’ was hem overigens niet onbekend. ‘Bij mijn ouders lag altijd een
stapel van deze magazines op tafel en ik las daar altijd gretig in.’
Onder het werk dat kan worden bekeken ook de eerste pentekening die behouden is gebleven,
Wim Slotboom moest toen hij het tekende ongeveer veertien jaar oud zijn geweest, en het laatste
schilderij voor zijn overlijden in 2014. Op beide afbeeldingen staat de Jacobskerk afgebeeld.


Bijzonder was het moment toen de familie Slotboom besloot de vereniging uit dank voor de expositie
van het werk van Wim Slotboom een prachtig stadsgezicht van Winterswijk aan te bieden.
Het doek werd in grote dankbaarheid aanvaard.
 

12 mei 2017 - 12 augustus 2017

'Schilderen als passie'

Expositie Wim Slotboom

Museum Kunst Ende

Misterstraat 94
7101 EZ Winterswijk


 

Freek de Vries
 
Schilderen was voor de Winterswijker Wim Slotboom een ware passie. Wie het werk
van de in 2014 overleden kunstschilder ziet, zal beamen dat het alleen kan zijn gemaakt
door iemand voor wie schilderen meer was dan een hobby alleen. Hij schilderde realistische
landschappen en veel stillevens, ook heeft hij een groot aantal dorpsgezichten geschilderd
van Winterswijk.

In Museum Kunst Ende zijn vanaf 12 mei tot en met 12 augustus een groot aantal
schilderijen te zien die hij heeft nagelaten aan zijn echtgenote Jo Slotboom.

 
Winterswijks landschap
 
Roggeveld

Winterswijks landschap
 

 Openingstijden:
  Woensdag , donderdag en vrijdag  10.30 – 16.30 uur    
  Zaterdag  13.30 – 16.30 uur
  Dinsdag open op afspraak  0543 - 532114
 
  Leden van Vereniging Het Museum gratis entree
  Entree voor niet leden is €2,-
 

        _________________________________________________________________

Expositie Marius van Dugteren

Museumfabriek Laan van Hilbelink

In de Museumfabriek aan de Laan van Hilbelink in Winterswijk is de komende maanden
een expositie van de in 1974 overleden kunstschilder Marius Johan van Dugteren te zien.

Van Dugteren, geboren in Amsterdam, was een veelzijdige kunstenaar. Naast olieverf
schilderijen maakte hij ook aquarellen en etsen en honderden tekeningen, waaronder
veel karikaturen. Hij werkte onder meer voor de Graafschapbode, Telegraaf, en de Nieuwe
Winterswijkse Courant. Zijn woonplaats Winterswijk was een geliefd onderwerp. Met een
goed gevoel voor kleur- en lichteffecten maakte hij prachtig werk van de natuurlandschappen,
boerderijen en dorpsgezichten. Hij was gedurende 33 jaar tekenleraar aan de Rijks
Hogere Burgerschool in Winterswijk.

In de Museumfabriek worden vooral tekeningen en karikaturen getoond. Daarop zijn vele
Winterswijkers afgebeeld, vooral zij die in het verenigingsleven actief waren.
Aardig hierbij is dat bij de portretten vaak de namen van de getekende personen staan
vermeld.

Van Dugteren was actief lid van onder meer de toneelvereniging Joost van den Vondel
en de Achterhoekse Kunstkring.

Dugteren

Dugteren
 
Dugteren

 
Gelijktijdig met de expositie van Van Dugteren is in de Museumfabriek de expositie
Van graan tot meel en van meel tot brood en banket ’ te zien.
Deze expositie geeft een goed beeld van het werk in de jaren 50 en 60 in de bakkerijen
in Winterswijk. Omstreeks die tijd telde Winterswijk nog ruim vijftig bakkerijen.
Naast gereedschap, bakvormen en inpakmateriaal worden er ook  foto’s getoond.

Dugteren

Openingstijden:  
Maandag en dinsdag van 9.00 - 12.00 en van  13.30 – 16.30 uur
Donderdag                        13.30 – 16.30 uur
Leden van Vereniging Het Museum gratis entree.

Entree voor niet leden is €2,-

_________________________________________________________________
Wim Scholtz benoemd tot erelid Vereniging Het Museum

Wim Scholtz is dinsdag 11 april in de jaarvergadering van de Vereniging Het Museum
unaniem benoemd tot erelid.
 

Wim Scholtz
Hans van Lith overhandigt Wim Scholtz de bij het erelidmaatschap behorende oorkonde.

In de Museumfabriek overhandigde voorzitter Hans van Lith hem een oorkonde en een
bos bloemen en een boek als blijk van waardering voor de ongelooflijk hoeveelheid werk
die hij niet alleen voor de vereniging, maar ook de gemeente, de regio en zelfs ver
daarbuiten heeft verzet op het gebied van het behoud van het erfgoed.

Van de bijna negentig jaar die de vereniging nu bestaat was Wim Scholtz, het is vrijwel
onvoorstelbaar, maar liefst veertig jaar bestuurslid of voorzitter. Hij schreef een groot
aantal boeken, waaronder meerdere over zijn grote liefde, sorry Els, de schilderkunst en
werkte mee aan een ontelbaar aantal publicatie en boeken van anderen en vormt al jaren
de redactie van het Museum Nieuws.


Hoewel Hans van Lith een poging deed op te sommen wat Wim in de loop der jaren heeft
gedaan en bereikt, slaagde hij daarin wegens tijdsgebrek niet in. Namens het bestuur van
de Vereniging Het Museum en het bestuur van De Stichting Exploitatie Het Museum in het
Hart van Winterswijk en ik durf te zeggen namens alle leden en vrijwilligers van de
organisatie: ‘Wim we kunnen je niet voldoende bedanken voor dat wat je allemaal hebt
gedaan en nog zult doen’.

______________________________________________________________________________________________

Start inrichting Museum De Wereld van Wenters

Logo Wereld van Wenters


Na jaren van overleg en het overwinnen van behoorlijke tegenvallers onverwachte
hindernissen is het dan nu toch een feit. Er kan worden begonnen met de inrichting
van het Museum De Wereld Van Wenters aan de Meddosestraat in Winterswijk.


Lange tijd leek de komst van het belevenismuseum, waarin de Vereniging Het Museum en de
Stichting Exploitatie Museum participeren, een onhaalbare kaart te zijn geworden,
ondanks
het unieke museale concept van het plan.

Dit omdat de provincie enkele jaren geleden besloot geen subsidie te verstrekken van ruim
350-duizend euro voor dit plan
zoals eerder was toegezegd.
Een aantal enthousiastelingen binnen de museumorganisatie, de gemeente Winterswijk maar
ook van De Woonplaats,  De Lichtenvoorde en de ondernemers van de Meddosestraat, hielden
de  droom levend; het museum moest en zou er komen, met of zonder ondersteuning van
de provincie.


In de voormalige bakkerij, de kruidenierszaak en een derde pand zal een stuk Winterswijkse
geschiedenis herleven. Het complex is casco opgeleverd door De Woonplaats. De eigen
bouwploeg van de museumorganisatie gaat nu onmiddellijk aan de slag om de laatste
bouwkundige aanpassingen te realiseren. Daarbij kan worden gedacht aan het plaatsen
van verlaagde plafonds, alarmering, verlichting en aan het schilderwerk. Het gehele project
wordt in fases gerealiseerd. In eerste instantie wordt een entree en een grotere expositieruimte
gerealiseerd. Zodra er via fondswerving of langs andere weg weer geld beschikbaar komt
kan met de inrichting van andere delen van het grote pand worden begonnen.

De Lichtenvoorde
Vanaf het allereerste begin zijn van De Lichtenvoorde staf en cliënten betrokken bij dit project.
Er is gestart met de training van cliënten en vrijwilligers. Er is echter nog ruimte voor meer
vrijwilligers. Zij kunnen zich melden via email: info@vereniginghetmuseum.nl of telefonisch
via nummer 0543 533533.


Logo De Lichtenvoorde
 
Copyright © HeuvelmanMedia