fbpx

Doelstelling

Volgens de statuten zijn de doelstellingen van Vereniging het Museum

  • Het (doen) beheren, tentoonstellen en toegankelijk maken van aan haar toevertrouwde collecties.
  • Het bevorderen van onderzoek op het gebied van de streekhistorie.
  • Het bevorderen van archeologisch onderzoek in Winterswijk en omgeving.
  • Het bevorderen van geologisch onderzoek in Winterswijk en omgeving.
  • Het verrichten van historisch onderzoek en de bescherming van de schoonheid en het historisch ruimtelijk karakter van de gemeente Winterswijk en omgeving inclusief monumenten.
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

In de praktijk betekent dit dat Vereniging het Museum zich bezighoudt met het in stand houden, beheren en exploiteren van de museumcollectie en het inrichten van  exposities met veelal historische onderwerpen. Jaarlijks worden er excursies en fietstochten gehouden en gedurende het winterseizoen is er een aanbod aan lezingen. Ook het uitgeven van boeken rekent Vereniging het Museum als haar taak. Verder zijn er o.a. activiteiten op het gebied van archeologisch onderzoek en  maakt de transcriptie werkgroep  historisch bronmateriaal toegankelijk voor een breed publiek.