fbpx

Historisch Informatie Punt

Transcripties

Het ontcijferen van oude lettertekens naar de hedendaagse lettertekens noemen we transcriberen. Sinds het jaar 2000 is er binnen Vereniging het Museum een transcriptie groep actief die zich bezighoudt met het ontsluiten van interessante oude geschriften afkomstig uit één van de archieven die Gelderland rijk is.

De voorwaarde voor het ontcijferen van een oud geschrift is dat de tekst betrekking heeft op Winterswijk. De groep bestaat op dit moment uit negen enthousiaste leden die van september tot mei eenmaal in de drie weken bij elkaar komen om oude teksten nader te bestuderen.

Het doel van de transcriptie groep is om oude geschriften leesbaar te maken voor iedereen en daarbij vooral ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de streekgeschiedenis of in de genealogie.

Bij de Transcriptie werkgroep van Vereniging het Museum zijn een aantal transcripties deels digitaal, deels in boekvorm in te zien en/of te downloaden.

Ze hebben betrekking op:

 • classis Zutphen
 • notulen van Drost en Geërfden 1679-1729
 • notulen Hervormde Kerk 1662-1825
 • oud rechterlijk archief Bredevoort (ORA), jaren 1533-1535, 1553-1554, 1571-1572, 1664 t/m 1666
 • breukenprotocol 1715
 • rentmeestersrekening 1534-1537
 • veranderingen tijdens de reformatie in Winterswijk (1598-1630)
 • oude aktes van Huis Bergh
 • oude aktes van Slot Anholt
 • de Ravenhorst
 • weversgilde 1682-1795
 • volontaire protocollen zowel Winterswijk als buurschappen 1630-1749
 • notarieel archief 1811-1907
 • idem van Meddo 1533-1811, 1811-1900
 • veel registers en namenlijsten

Verder computerbestanden (onder voorwaarden in te zien) met:

 • scans en transcripties

Vereniging Het Museum is opgericht in 1929 en houdt zich bezig met de geschiedenis van Winterswijk.