fbpx

Op dinsdag 9 november 2021 is er een ledenvergadering.

Hierbij nodigt het bestuur van vereniging het museum u uit voor de ledenvergadering op dinsdag 9 november 2021 om 20.00 uur in de Museumfabriek. U treft de agenda, het verslag en overige stukken hierbij aan.

Wij gaan er vanuit dat u deze vergadering in persoon kan bijwonen. Echter zoals de coronaomstandigheden nu zijn, mogen er maar 30 personen deelnemen. Aangezien het bestuur van de vereniging vanzelfsprekend aanwezig zal zijn is er thans nog plaats voor 22 leden. Wij verzoeken u dan ook u vooraf aan te melden door middel van het aanmeldformulier op onze website. (eventueel kunt u ook telefonisch reserveren, maar dan alleen op de dinsdagen van 10  tot 12 en van 14 tot 16 uur.)

Mochten er zich 30 personen hebben aangemeld, dan zal er vanuit de vereniging de mogelijk worden geboden om de vergadering via een digitaal medium bij te wonen. Wij zullen u, een week voor de vergadering, via onze website dan de link doorgeven.

Het kan natuurlijk zijn dat alle maatregelen worden opgeschort, als dat zo mocht zijn, dan heten wij u allen natuurlijk welkom.

Namens het bestuur: Ries de Jong secretaris

Aanmeldformulier ledenvergadering VHM
    * Deze velden zijn nodig voor verwerking van aanmelding