fbpx

Het jaar 2019 is het jaar van 90 Jaar Vereniging Het Museum in Winterswijk

De naam Vereniging Het Museum doet anders vermoeden maar begon als een cultuurhistorische vereniging met algemene doelen op het gebied van de lokale geschiedenis. De activiteiten van Vereniging Het Museum strekken zich tot op de dag van vandaag uit over een breed terrein van het historisch bedrijf.

Rijke historie van een Winterswijkse vereniging

 • 1913 – Tentoonstelling van Oudheden. Een week lang wordt in een huis aan de Markt een tentoonstelling gehouden als onderdeel van de onafhankelijkheidsfeesten, waarbij het einde van de Franse overheersing wordt herdacht. Er wordt een catalogus gedrukt bij de 125 tentoongestelde voorwerpen. Onder meer een krant spreekt uit dat het jammer is dat het geen permanente expositie is.
 • 1924 – De doopsgezinde predikant F.C. Fleischer, in zijn hoedanigheid als secretaris van Het Nut, richt een commissie op om te komen tot een Winterswijks museum.
 • 1929 – 7 oktober officiële datum van oprichting van Vereniging Het Museum. Er zijn 10 leden, waarvan acht in het bestuur worden gekozen.
 • 1929 – 22 november opening van het nieuwe museum in een lokaal van school L. Er volgt nu een periode van voortdurende verhuizingen. Het Museum verhuist naar verschillende schoollokalen, een gemeentelijk pand op de hoek Gasthuisstraat/ Silostraat, een kelderruimte onder de muziektent op de Wheme, de bovenzaal en tenslotte een benedenruimte van het strandpaviljoen.
 • 1946 – Eindelijk krijgt Het Museum vaste grond onder de voeten door de huur van de twee bovenste verdiepingen van de garage bij hotel De Klok aan de Satinkplas. Veel oudere Winterswijkers herinneren zich met weemoed de gezellige, rommelige en vooral erg volle inrichting en de rondleidingen van Johan Kolthof.
 • 1972 – Een projectontwikkelaar koopt hotel De Klok en Het Museum is weer dakloos. De inventaris wordt ondergebracht in het museumdepot in Zutphen, een deel gaat naar het spieker van Kössink en de verzameling vogels gaat naar het politiebureau.
 • 1974 – Een actiecomité wordt opgericht en komt met Plan Freriks, dat onder meer bestaat uit een kinderboerderij, hertenweide, heemtuin en een museum. Leden zijn Henk Kolstee, Willem Peletier en Jan Stemerdink.
 • 1977 – 4 april openstelling van Museum Freriks voor het publiek. Vereniging Het Museum verzorgt het beheer en de inrichting van de historische afdeling. Vanaf dit moment ontwikkelt zich de vereniging ook als streekhistorische instelling die lezingen en excursies organiseert en boeken in beheer uitgeeft. Ter gelegenheid van de openstelling verschijnt ook het eerste nummer van Freriks Nieuws.
 • 1978 – 19 oktober de officiële opening van het complex Freriks door staatssecretaris Wallis de Vries. Ook het boerderij gedeelte wordt als museum in gebruik genomen.
 • 1979 – Vereniging Het Museum bestaat 50 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een tentoonstelling, een lezing en een boek uitgave samengesteld door Herbert Henkels, alles onder de titel Mondriaan in Winterswijk. Het evenement trekt de belangstelling van de landelijke pers. De tentoonstelling is een succes met enkele duizenden bezoekers.
 • 1989 – Vereniging Het Museum 60 jaar. Het jubileum wordt gevierd met onder meer een tentoonstelling van werk van Van Dugteren en een specifieke uitgave van ansichtkaarten. Er is een festival van oude films en een afwisselend jubileumprogramma op het terrein van museum Freriks met Hulzer Willem, Hans Keuper, de Kiekenkerl en de Noaber uut Zöwwent.
 • 1999 – Vereniging Het Museum 70 jaar. Het jubileum wordt gevierd samen met Molukkers die dan 40 jaar in Winterswijk zijn. Er is een boek uitgave, een tentoonstelling, lezingen en een grote feestelijke culturele avond in De Storm met muziek, dans en Moluks eten.
 • 2002 – Freriks Nieuws uitgave nummer 100 dubbeldik.
 • 2004 – Vereniging Het Museum 75 jaar. Het jubileum wordt gevierd met tentoonstellingen, Komrij 60 jaar, Mondriaan 60 jaar geleden overleden en Armati kwam 75 jaar geleden naar Nederland. Verder een bont programma met muziek, zang en cabaret op het terrein van Freriks.
 • 2009 – Vereniging Het Museum 80 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een symposium. Er is een haalbaarheidsonderzoek naar de kansen voor een Museum van het Landschap en een Mondriaan museum.
 • 2019 – Vereniging Het Museum 90 jaar. Het jubileum wordt gevierd met een gevarieerd programma in het najaar van 2019.