fbpx

Vereniging Het Museum Winterswijk

24 en 31 december gesloten - Samreclame
EINDEJAARSSLUITING
Museum Fabriek is van 26 december tot 3 januari gesloten
Wereld van Wenters is van 26 december tot en met 13 januari gesloten. De 14de januari starten we met een nieuwe expositie.

Expositie: Winterswijkse Vrijdenkers

Winterswijkse Vrijdenkers in de Wereld van Wenters.

Gerrit Komrij is een van de vier Winterswijkse Vrijdenkers waar in Museum Wereld van Wenters in de Meddosestraat 40-42 aandacht aan wordt geschonken in een expositie in het kader van het project 1572. Dit is een landelijk project, waar ook de gemeente Winterswijk aan mee doet, over het jaar van de geboorte van Nederland.

Laatste nieuws: Zeer onlangs is aan het museum dit portret van Komrij geschonken. Het is gemaakt in 1986 door de schilder tekenaar Theo Daamen.

Gerrit Komrij

Het jaar 1572 is het begin van de ‘geboorte van Nederland’ én een keerpunt in de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648). Het was een heftige strijd: oorlog en deels ook burgeroorlog. Elke stad in de Nederlanden speelde hierin zijn eigen rol en heeft zijn eigen herinneringen. Sommigen bleven de landsheer, koning Filips II van Spanje, trouw. Anderen namen deel aan een opstand onder leiding van Willem van Oranje. Uit eigen beweging of noodgedwongen. Nu, 450 jaar later, zijn veel Nederlandse gemeenten lid van het Samenwerkingsverband 1572. Zowel plaatsen die deelnamen aan de Opstand als plaatsen die dat niet, of pas later, deden. Vanaf 2022 willen ze gezamenlijk de gebeurtenissen en thema’s uit 1572 breed herdenken en actualiseren.

______________________

 

 


Iedere woensdag is er om 14.00 uur een speciale rondleiding met gids in Museum Wereld van Wenters in de Meddosestraat. Kosten € 4,– per persoon, aanmelden is niet nodig. U kunt genieten van de expositie, van de oude bakkerij van Mentink en u hoort en ziet van alles over de geschiedenis van Winterswijk.

Museum De Wereld van Wenters
Meddosestraat 38-42 te Winterswijk

Entrée  €4,-

vrijdenkers

__________________________________

Lezing ‘Over de grens’ in de Museum Fabriek

Op donderdag 15 december a.s. verzorgt Jan Brauer een lezing in de Museum Fabriek met de titel ‘Over de grens’. Begin 1933, meteen na de machtsovername van de nationaal-socialisten in Berlijn, kwam een Duitse vluchtelingenstroom naar Nederland op gang. Ook nazi-propaganda drong de grens over en dat zorgde voor grove grensschendingen, ontvoeringen en schietpartijen. Douaniers en politie in de Nederlandse grensplaatsen waren druk met het handhaven van orde en rust. Zo werd de Nederlandse grensstreek het werkterrein van het verzet van honderden Duitse emigranten tegen het nazi-bewind. De Gestapo achtervolgde dit exil-verzet tot op Nederlandse bodem.

Op basis van Nederlandse en Duitse archieven geeft historicus Jan Brauer vanuit verschillende perspectieven een levendige schets van de sociaal-politieke turbulentie in de grensregio. In deze lezing schetst Brauer hoe het exil-verzet van Duitse communisten en socialisten vanaf 1933 in de Nederlandse grensstreek en de Achterhoek was georganiseerd en werd uitgevoerd. Ook de rol van Nederlandse kameraden – zoals de Winterswijker Gradus Kobus – komt daarbij aan de orde. Met name ook hoe de Gestapo opereerde aan de grens en infiltreerde op Nederlandse bodem. Ook enkele Winterswijkse incidenten worden behandeld. De regionale geschiedenis wordt zo in een grotere context van de Nederlands-Duitse betrekkingen in de jaren 1930-1940 geplaatst. In deze periode beschouwde de Nederlandse regering lang ‘meneer Hitler’ als een bevriend staatshoofd, hetgeen de verzetsactiviteiten bepaald niet ten goede kwam.

De lezing wordt gehouden in de Museum Fabriek, Bedrijventerrein Morsepoort, Laan van Hilbelink 6.10. Aanvang 20.00 uur. Entrée € 7,00, leden van Het Museum € 3,50.

Grensovergang met Duitsland

Duitse grensovergang