fbpx

Vereniging Het Museum Winterswijk

Expositie: Jaap Rooke

Expositie Jaap Rooke in Wereld van Wenters

 

Jaap Rooke was in het dagelijks leven docent op de ULO en School C in Winterswijk. Samen met o.a. Van Dugteren, Te Lintum, Sellink en Stroes maakte Rooke deel uit van de Achterhoekse Kunstkring. Veel van zijn werken zijn portretten van leerlingen en mensen uit zijn omgeving. Zijn liefde voor de natuur blijkt uit de landschappen die hij gemaakt heeft. Daarnaast maakte hij veel abstract werk, en begon hij daarmee op latere leeftijd te exposeren.

Jaap Rooke liet een indrukwekkend oeuvre na. Hij gebruikte diverse technieken, waaronder opvallend veel tempera en gouache. Zijn aquarellen zijn vaak heel aantrekkelijk van kleur.

OPENING
De expositie van Jaap Rooke kon worden gerealiseerd door een zeer gulle gift van de heer Jik Nihom. Op vrijdag 13 januari werd deze expositie door de heer Nihom zelf geopend.

Opening expositie Jaap Rooke

Vanaf 14 januari  is de expositie geopend voor het publiek:

Museum De Wereld van Wenters
Meddosestraat 38-42 te Winterswijk

Open op: dinsdag t/m vrijdag  van 13.00 – 17.00 uur (inloop tot 16.00), zaterdag van 11.00 – 17.00 uur (inloop tot 16.00)

gids museum
Onze nieuwste aanwinst

 

Bernard Stegeman (1877-1952), geboren in het buurtschap Huppel, Winterswijk, was onderwijzer aan de school M,  wat nu de Stegemanschool heet.  Hij schreef voor kranten en tijdschriften verschillende artikelen op het gebied van historie, gedichten, geografie en aardrijkskunde. Van belang is zijn werk als dialectkenner in de Nedersaksische streektaal. Stegeman is tevens auteur van het Achterhoeks volkslied. In 1952 werd hij als ereburger van Winterswijk benoemd, de oorkonde geschilderd door Piet te Lintum was te bezichtigen in het museum.  Tevens werden een school en een straat naar hem vernoemd.
Ons museum is thans in het bezit van de oorkonde, gemaakt door Piet te Lintum en de medaille die Bernard Stegeman heeft ontvangen van het gemeentebestuur van Winterswijk voor zijn werk als geschiedschrijver, folklorist en kenner van het dialect.

 

gids museum

Dorpsfilms met Willy Eijkman

film projector

Willy Eijkman draait jaarlijks films uit de historische collectie van Winterswijk. Dat gaat weer gebeuren op dinsdag 21 maart en op donderdag 23 maart.
In de loop van de jaren is een enorme collectie met beeldmateriaal opgebouwd. Allemaal gefilmd bij verschillende gelegenheden in Winterswijk en omgeving. Zo zijn er films over de textielindustrie, de Volksfeesten en verdere gebeurtenissen.
Willy zal met grote kennis van zaken de films toelichten geven.
Er worden twee films getoond.

U kunt zich HIER aanmelden.

 

gids museum
Rondleiding Wereld van Wenters

Iedere woensdag is er om 14.00 uur een speciale rondleiding met gids in Museum Wereld van Wenters in de Meddosestraat. Kosten € 4,– per persoon, aanmelden is niet nodig. U kunt genieten van de expositie, van de oude bakkerij van Mentink en u hoort en ziet van alles over de geschiedenis van Winterswijk.

Museum De Wereld van Wenters
Meddosestraat 38-42 te Winterswijk

Entrée  €4,-

gids museum
Bent u al lid van onze vereniging?

U kunt zich HIER aanmelden.

 

lidmaatschap Vereniging Het Museum

Winterswijkse Vrijdenkers

Gerrit Komrij is een van de vier Winterswijkse Vrijdenkers waar in de Museum Fabriek aandacht aan wordt geschonken. U kunt hier diverse werken bewonderen. In het afgelopen jaar heeft u  tijdens de expositie in de Wereld van Wenters werken kunnen zien van Winterswijkse Vrijdenkers. Een deel van die collectie is nu toch nog te zien in de Museum Fabriek 

Laatste nieuws: Zeer onlangs is aan het museum dit portret van Komrij geschonken. Het is gemaakt in 1986 door de schilder tekenaar Theo Daamen.

 

 

 

Gerrit Komrij