fbpx

Bestuur Vereniging het Museum

Samenstelling bestuur Vereniging het Museum en Stichting exploitatie               

Bestuur Vereniging het Museum

Voorzitter
dhr. Hans van Lith
Vicevoorzitter
dhr. Sjoerd Kemeling
Penningmeester
dhr. Willy Hemink
Secretaris
dhr. Ries de Jong
Bestuurslid
mevr. Trix van Ast
Bestuurslid
mevr. Anja Geesink-Kuipers
Bestuurslid
dhr. Wim ter Haar
Bestuurslid
dhr. Fried Jansen

Erelid
dhr.Wim Scholtz

Bestuur Stichting Exploitatie Het Museum

Voorzitter
dhr. Fons Catau
Penningmeester
dhr. Wim ter Haar