fbpx

Privacyverklaring Vereniging het Museum

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht geworden. Ook Vereniging het Museum is gehouden aan deze verordening. Wij vinden de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang en hebben privacybeleid opgesteld. In ons Privacybeleid geven wij heldere en transparante informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken van vrijwilligers, leden en bezoekers van onze website.

Vereniging het Museum, gevestigd aan Laan van Hilbelink 6 -10 7101 WG Winterswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Vereniging het Museum verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling lidmaatschap
  • Verzenden van onze nieuwsbrief Museum Nieuws

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Aanspreektitel: mevrouw, mijnheer
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer (bij automatische incasso van lidmaatschap)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Vereniging het Museum bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

Vereniging het Museum gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Vereniging het Museum neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor vragen of klachten over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons via:

Secretariaat Vereniging het Museum

Laan van Hilbelink 6 -10
7101 WG Winterswijk.
Telefoon: 0543-533 533
Email: secretariaat@vereniginghetmuseum.nl

Vereniging het Museum Winterswijk, 11 december 2018