fbpx
Kasboek
transcript3

Transcriptie

Het ontcijferen van oude lettertekens naar de hedendaagse lettertekens noemen we transcriberen. Sinds het jaar 2000 is er binnen Vereniging het Museum een transcriptie groep actief die zich bezighoudt met het ontsluiten van interessante oude geschriften afkomstig uit één van de archieven die Gelderland rijk is.

De voorwaarde voor het ontcijferen van een oud geschrift is dat de tekst betrekking heeft op Winterswijk. De groep bestaat op dit moment uit negen enthousiaste leden die van september tot mei eenmaal in de drie weken bij
elkaar komen om oude teksten nader te bestuderen.

Het doel van de transcriptie groep is om oude geschriften leesbaar te maken voor iedereen en daarbij vooral ook voor mensen die geïnteresseerd zijn in de streekgeschiedenis of in de genealogie.

Als het resultaat van ons werk u interesseert kunt u ook enkele transcripties bekijken. U kunt ze downloaden bij het Historisch Informatiepunt (HIP) op deze site.

Een aantal projecten die de transcriptie werkgroep inmiddels succesvol heeft afgesloten zijn:

  • beheer van de geestelijke goederen in de Jacobskerk te Winterswijk na de Reformatie
  • gerechtelijke protocollen van Ambt en Heerlijkheid Bredevoort
  • brieven en notities afkomstig van de Classis te Zutphen (betrekking op de hervormde kerk te Winterswijk)
  • kasboek van de doopsgezinde gemeente te Winterswijk
  • overzicht van eigenaren van De Ravenhorst
  • notulen van de vergaderingen van Drost en Geërfden
  • alle stukken betreffende het Weversgilde van Winterswijk

Oral History

Sinds 2014 heeft Vereniging het Museum de werkgroep Oral History. De leden van deze werkgroep houden zich bezig met de recente geschiedenis.

De samenleving en de technologie veranderen namelijk zo snel, dat het voor nieuwe generaties lastig wordt om zich de leefsituatie van hun ouders en grootouders voor te stellen. Denkt u maar aan de verdwenen geluid van paardenhoeven en typemachines. Verdwenen zijn ook de meeste smederijen en sigarettenwinkels. En dan: paardenkracht en handarbeid werden vervangen door machines. De opkomst van internet en mobiele telefoon zorgden voor grote veranderingen. Hoe zag het leven er vroeger uit?

Oral History is het vastleggen van de mondelinge geschiedenis van ouderen, die over een bepaald thema geïnterviewd worden. Deze interviews worden opgenomen met een voicerecorder, daarna compleet uitgeschreven en er worden korte verhalen van gemaakt.

Elk interview, zowel het origineel als uitgeschreven, wordt met het bijbehorende verhaal opgeslagen in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (Ecal) of het Gelders Archief en is daar voor studiedoeleinden te gebruiken.

Bovendien worden ze ook opgeslagen in het Historisch Informatiepunt (HIP) van onze vereniging en zijn aldaar onder voorwaarden te beluisteren en te lezen.

In de afgelopen jaren hebben de werkgroepleden interviews gehouden over de thema’s:

Van één thema, woonwagencentrum Dennenoord, is in 2018 een boek met de uitgeschreven verhalen verschenen.

Elke laatste donderdag van de maand kunt u rond 19.15 uur een Oral History-verhaal horen op Radio Slingeland.

Map tour Oral History Winterswijk:

reizigers
dennenoord2
foto-inhoud-koffer
jaren50-vitrine1

Reminiscentie

Sinds 2013 is er een reminiscentie werkgroep bij Vereniging het Museum actief. De werkgroep bestaat uit 5 vrijwilligers en is opgericht in samenwerking met stichting Marga Klompe die in Winterswijk een vijftal verpleeg/ verzorgingshuizen heeft. Marga Klompe heeft voor elke instelling 2 vitrine kasten en 2 publicatieborden aangeschaft. De  werkgroep zorgt ervoor dat er elke 4 maanden een nieuwe expositie ingericht wordt.

Naast deze exposities wordt er een reminiscentie of herinneringskoffer samengesteld die hetzelfde thema heeft als de expositie. het doel van deze koffer is dat er door herkenning van foto’s en/of voorwerpen verhalen naar boven komen.

Door de verhalen over hun leven kunnen ouderen duidelijk maken wie en wat zij zijn: wat ze beleefd en gepresteerd hebben, wat hen heeft gevormd. Die presentatie van het verleden, kan de omgeving van de oudere helpen om de oudere te zien op een manier die aansluit bij de beleving van die oudere.