fbpx

Historisch Informatie Punt

Oral History

Sinds 2014 heeft Vereniging het Museum de werkgroep Oral History. De leden van deze werkgroep houden zich bezig met de recente geschiedenis.

De samenleving en de technologie veranderen namelijk zo snel, dat het voor nieuwe generaties lastig wordt om zich de leefsituatie van hun ouders en grootouders voor te stellen. Denkt u maar aan de verdwenen geluid van paardenhoeven en typemachines. Verdwenen zijn ook de meeste smederijen en sigarettenwinkels. En dan: paardenkracht en handarbeid werden vervangen door machines. De opkomst van internet en mobiele telefoon zorgden voor grote veranderingen. Hoe zag het leven er vroeger uit?

Oral History is het vastleggen van de mondelinge geschiedenis van ouderen, die over een bepaald thema geïnterviewd worden. Deze interviews worden opgenomen met een voicerecorder, daarna compleet uitgeschreven en er worden korte verhalen van gemaakt.

Elk interview, zowel het origineel als uitgeschreven, wordt met het bijbehorende verhaal opgeslagen in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (Ecal) of het Gelders Archief en is daar voor studiedoeleinden te gebruiken.

Bovendien worden ze ook opgeslagen in het Historisch Informatiepunt (HIP) van onze vereniging en zijn aldaar onder voorwaarden te beluisteren en te lezen.

In de afgelopen jaren hebben de werkgroepleden interviews gehouden over de thema’s:

  • scholtenboeren
  • woonwagencentrum Dennenoord
  • gastarbeiders
  • historisch waterbeheer
  • mijn jeugd in oorlogstijd

Van het thema, Woonwagencentrum Dennenoord, is in 2018 een boek met de uitgeschreven verhalen verschenen en van het thema Mijn jeugd in oorlogstijd is in 2020 een boek verschenen.

Elke laatste donderdag van de maand kunt u rond 19.15 uur een Oral History verhaal horen op Radio Slingeland.