fbpx

Historisch Informatie Punt

Oral History

Sinds 2014 heeft Vereniging het Museum de werkgroep Sprekende Geschiedenis (Oral History). De leden van deze werkgroep houden zich bezig met de recente geschiedenis.

De samenleving en de technologie veranderen namelijk zo snel, dat het voor nieuwe generaties lastig wordt om zich de leefsituatie van hun ouders en grootouders voor te stellen. Denkt u maar aan de verdwenen geluid van paardenhoeven en typemachines. Verdwenen zijn ook de meeste smederijen en sigarettenwinkels. En dan: paardenkracht en handarbeid werden vervangen door machines. De opkomst van internet en mobiele telefoon zorgden voor grote veranderingen. Hoe zag het leven er vroeger uit?

Sprekende Geschiedenis (Oral History) is het vastleggen van de mondelinge geschiedenis van ouderen, die over een bepaald thema geïnterviewd worden. Deze interviews worden opgenomen met een voicerecorder, daarna compleet uitgeschreven en er worden korte verhalen van gemaakt.

Elk interview, zowel het origineel als uitgeschreven, wordt met het bijbehorende verhaal opgeslagen in het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (Ecal) of het Gelders Archief en is daar voor studiedoeleinden te gebruiken.

Bovendien worden ze ook opgeslagen in het Historisch Informatiepunt (HIP) van onze vereniging en zijn aldaar onder voorwaarden te beluisteren en te lezen.

In de afgelopen jaren hebben de werkgroepleden interviews gehouden, die u hier nogmaals kunt lezen door te klikken op het thema.

De bestanden* openen in uw eigen Google account.

Van het thema, Woonwagencentrum Dennenoord, is in 2018 een boek met de uitgeschreven verhalen verschenen en van het thema Mijn jeugd in oorlogstijd is in 2020 een boek verschenen.
* De verhalen zijn uitsluitend bedoeld om thuis te beluisteren. De verhalen mogen niet gepubliceerd worden en/of gebruikt voor commerciële doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Vereniging Het Museum te Winterswijk.