fbpx

ANBI registratie

De Vereniging Het Museum van Winterswijk is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI).

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de culturele sector te bevorderen.

Voor de Vereniging het Museum en van de Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk vindt u de gegevens hieronder.

Het Museum:

Vereniging het Museum
Kamer van Koophandel: 40101204
RSIN: 8160.69.360
IBAN: NL64RABO 0154 4597 63

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk
Kamer van Koophandel: 41038484
RSIN: 0046.48.286

Beleidsplan:

Het meerjarenplan is gebaseerd op de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. In de beschikbare verslaglegging wordt duidelijk welke activiteiten zijn uitgevoerd, op welke wijze de vereniging voorziet in middelen en hoe dat beheerd wordt. De bestedingen blijken uit de staat van uitgaven.

Beloningsbeleid:

Vrijwilligers van de Vereniging het Museum ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reiskosten. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:

De Vereniging het Museum is een vereniging zonder winstoogmerk die haar activiteiten  kan ontplooien door een subsidie van de gemeente Winterswijk en door donaties van particulieren, bedrijven en instellingen. De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.

De jaarrekening en het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en voorzien van een samenstellingsverklaring.

donatieDe Vereniging het Museum is van Winterswijk en voor Winterswijk.
Voor de inwoners van Winterswijk en voor iedereen die zich verbonden voelt met Winterswijk, de kunst en het erfgoed.

Omdat te kunnen blijven doen hebben we uw steun nodig!

Hoe kunt u onze vereniging en haar werk ondersteunen?
Natuurlijk door lid te worden en mogelijk als vrijwilliger voor onze vereniging actief te worden, maar er zijn meer mogelijkheden.

Vrijwel wekelijks ontvangt onze vereniging giften in de vorm van kunstwerken, boeken gebruiksvoorwerpen en vele andere zaken die onze collectie vergroten en ons instaat stellen invulling te geven aan ons werk.

Tentoonstellingen zoals bijvoorbeeld over Max van Dam en Jaap Rookezijn mogelijk gemaakt door giften.

Een andere manier om ons te ondersteunen is een financiële.
Daarvoor zijn er verschillende mogelijkheden.

U kunt los van het lidmaatschap jaarlijks de vereniging ondersteunen met een donatie. Als u een donatie doet gedurende 5 of meer jaren geeft dat u het recht om deze gift voor 125% van uw belastingaangifte af te trekken.Onze vereniging is een culturele ANBI.

Bij een tarief in de eerste schijf van 37,07% ontvangt u dus voor elke 10 euro aan donatie 4,63 euro terug van de belasting.

Ook eenmalige donaties zijn aftrekbaar, maar daar geldt een fiscale drempel van 1% van het belastbaar inkomen.
(Voor meer info – site belastingdienst).

Een andere manier waarop u ons kunt steunen is door een legaat. En dat is een vorm van steun die erg goed past bij ons werk.  Veel van de schenkingen die wij ontvangen komen uit nalatenschappen. Als u besluit onze vereniging als begunstigde op te nemen in uw testament draagt u ook naar de toekomst bij aan het werk van onze vereniging.

Samen willen wij invulling geven aan het doel en de missie van onze vereniging.

Wilt u meer informatie hoe u dat het beste kunt doen neem dan contact op met onze penningmeester, via email: info@vereniginghetmuseum.nl  of bellen 0543-533 533.

ANBI

Vereniging Het Museum is opgericht in 1929 en houdt zich bezig met de geschiedenis van Winterswijk.