fbpx

ANBI registratie

De Vereniging Het Museum van Winterswijk is door de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (culturele ANBI).

Met ingang van 1 januari 2014 zijn ANBI’s verplicht een aantal gegevens via de website te publiceren, met als doel het vertrouwen van het publiek in de culturele sector te bevorderen.

Voor de Vereniging het Museum en van de Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk vindt u de gegevens hieronder.

Het Museum:

Vereniging het Museum
Kamer van Koophandel: 40101204
RSIN: 8160.69.360
IBAN: NL64RABO 0154 4597 63

Stichting Exploitatie het Museum in het Hart van Winterswijk
Kamer van Koophandel: 41038484
RSIN: 0046.48.286

Beleidsplan:

Het meerjarenplan is gebaseerd op de verwezenlijking van de statutaire doelstellingen. In de beschikbare verslaglegging wordt duidelijk welke activiteiten zijn uitgevoerd, op welke wijze de vereniging voorziet in middelen en hoe dat beheerd wordt. De bestedingen blijken uit de staat van uitgaven.

Beloningsbeleid:

Vrijwilligers van de Vereniging het Museum ontvangen uitsluitend een vergoeding voor gemaakte reiskosten. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiële verantwoording:

De Vereniging het Museum is een vereniging zonder winstoogmerk die haar activiteiten  kan ontplooien door een subsidie van de gemeente Winterswijk en door donaties van particulieren, bedrijven en instellingen. De activiteiten worden jaarlijks opgenomen in het jaarverslag.

De jaarrekening en het financiële jaarverslag wordt jaarlijks gecontroleerd door een registeraccountant en voorzien van een samenstellingsverklaring.